یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - ساعت : ۲۳:۲۸
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ :: ۱۷:۴۴

ترک صحنه زندگی

روزنامه برای اردبیل در شماره جدید گزارشی از اکبر منصوری هرمند اردبیلی تهیه کرده است.

برای اردبیل | شماره ۳۱

مدیر مسئول: حبیب یزدانی

اشتراک این خبر :

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است