ایسنا:در مقایسه، روشهای سنتی ارزیابی این که چه اشخاصی باید از داروهای پیشگیرانه مانند استاتین‌ها استفاده کنند، نادرست هستند.

این امر بدان معنی است که دهها هزار بیمار در معرض حمله یا سکته قلبی ممکن است بیهوده به مصرف دارو بپردازند.

پژوهش دانشمندان نشان داد افرادی که در شریانهای خود هیچ اثری از رسوبات کلسیم در سی‌تی اسکن‌ها نشان نداده یا تنها از مقادیر کمی از آن برخوردارند، با احتمال سکته یا حمله قلبی کمی روبرو هستند. اما ممکن است پزشکان برای این افراد داروهای استاتین را بر مبنای عوامل دیگر تجویز کنند.

بر اساس این پژوهش، تا یک سوم بیماران بی‌دلیل به مصرف این داروها می‌پردازند.

اسکنها نشان داد که فرمول کلسیم عروق کرونر که مبتنی بر سطوح رسوبات کلسیم، سن و جنسیت فرد بوده، در بیماران از سطوح پایینی برخوردار بوده و آنها تنها نیازمند مشاوره در مورد شیوه زندگی خود بودند.

این پژوهش همچنین نشان داد که یکی از هر شش فردی که انتظار می‌رفت در معرض خطر کمی قرار داشته باشند، در حقیقت از سطوح بالای این فرمول برخوردار بوده و باید دارو مصرف می‌کردند.

انباشت کلسیم در شریانها نشانگر کلسیمی شدن پلاکهاست که منجر به سفت شدن رگها و بروز حملات قلبی می‌شود.

این پژوهش که در مجله European Heart journal منتشر شده، به شواهد و دلایل متعدد در مورد ارزش اسکن کلسیم در پیش‌بینی خطر حمله قلبی افزوده است.