شفاف: علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم و نامزد احتمالی انتخابات آتی ریاست جمهوری با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم مسئول کمیته برنامه‌ریزی ستاد احمدی‌نژاد و از نویسندگان برنامه دولت نهم (دولت رجا) بوده است، اظهار داشت: از ابتدا بنای من این بوده که جلوی تصمیمات غلط را بگیرم، البته تا حد وسعم این کار را انجام دادم. زمانی که دولت نهم در حال پایان بود و می‌خواستند دولت دهم و کابینه‌اش را تشکیل بدهند، بین دو نماز به آقای احمدی‌نژاد گفتم بهتر است این افراد که گزینه فعلی دولت برای ریاست کاندیداتوری از جمله آنها بود در کابینه نباشد، چرا که هزینه‌هایی برای دولت ایجاد خواهد کرد اما بین دو نماز آقای احمدی‌نژاد پرسید، ذکرت را گفتی، گفتم بله، گفت شما دیگر در کابینه نباشید