قوتور سوییساوالان خبر: معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: توسعه منطقه نمونه گردشگری قوتورسویی دارای طرح جامع مطالعاتی است که می‌تواند به شکل اساسی و بنیادین مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.
اکبر فرهیخته در جلسه بررسی طرح تفصیلی منطقه نمونه گردشگری قوتورسویی در اردبیل اظهار داشت: ‌آنچه که در این زمینه بیشتر مورد هدف‌گذاری است توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های این منطقه است که می‌تواند یک مسیر تحولی در رونق گردشگری منطقه باشد.

وی تصریح کرد: ما در صدد بررسی طرح تفصیلی منطقه نمونه گردشگری قوتورسویی در مشگین‌شهر با توجه به امکانات و ظرفیت‌های مناسب هستیم به طوریکه این طرح دارای دو بخش بررسی وضع موجود و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های گردشگری است.

فرهیخته در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: در بخش اول به پیشینه تاریخی ناحیه و روند تحول و توسعه آن تاکنون، مطالعات جغرافیایی – زیست محیطی، زمین‌شناسی و سابقه زلزله و بلایای طبیعی در منطقه، شاخصه‌های مهم طبیعی منطقه نمونه گردشگری، بررسی شبکه ارتباطی منطقه نمونه گردشگری، بررسی و معرفی قابلیت‌ها، جذابیت‌ها، حساسیت‌ها و محدودیت‌های زیست‌محیطی، مطالعات اجتماعی و… پرداخت شده است.

این مسئول اضافه کرد: بخش دوم نیز به معرفی اجمالی جاذبه‌ها، تأسیسات، تسهیلات و امکانات خدماتی منطقه، وضعیت بهره‌برداری از جاذبه‌های منطقه، امکانات و محدودیت‌های زیربنایی منطقه، بررسی امکان اسکان گردشگران و آسیب‌های گردشگری پرداخته است.

وی با بیان اینکه تهیه این طرح 15 ماه به طول انجامیده است، بیان کرد: در جلسه بعدی نیز به تحلیل وضع موجود و برنامه‌های توسعه گردشگری پرداخته می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هدف از تهیه این طرح را جلوگیری از توسعه نامتوازن عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به منطقه ویژه قوتورسویی و قابلیت مطرح بودن آن از نظر بین‌المللی و به منظور توسعه متوازن آن اقدام به تهیه طرح جامع مطالعاتی منطقه نمونه گردشگری قوتورسویی با همکاری مسئولان منطقه و محلی کردیم.

فرهیخته در مورد قرار گرفتن سه منطقه نمونه گردشگری قوتورسویی، شابیل و شیروان دره‌سی در یک مجموعه گفت: این سه منطقه نمونه گردشگری مستقل از هم بوده و تنها رابطه آنها بررسی می‌شود.