فرمانداریساوالان خبر: برومند در مورد  تغییرات احتمالی در مدیریت استان گفت: تغییر مدیران همچنان در دستور کار مجمع است و در این زمینه پیشنهاداتی نیز به وزرای مربوطه انجام شده و بعید میدانم که این تغییر در یک فاصله زمانی طولانی مدت انجام شود بلکه تغییر مدیران دستگاههای اولویتدار همچنان در نگاه و اولویت جدی است.

این مسئول بدون اینکه نامی از گزینههای احتمالی برای فرمانداری پارسآباد و بیلهسوار ببرد، بیان کرد: قرار است تا پایان سال تغییر فرمانداران انجام شود که گزینههای پیشنهادی برای تغییر فرماندار پارسآباد و بیلهسوار ارائه شده و این تغییرات ظرف یک ماه آینده انجام میشود.

وی با بیان اینکه افراد لایق، توانمند و کاردان برای مدیریت استان در حوزههای مختلف و فرمانداران، بخشداران در دستور کار قرار گرفته است، یادآور شد: در این زمینه رایزنیها برای انتخاب مدیران شایسته و لایق همچنان مد نظر قرار دارد.