جواد زنجانیساوالان خبر:‌ جواد زنجانی   اظهار داشت: به نظر می‌رسد تاکتیک پیش رو یک کار کارشناسی شده است که روی میز انتخاباتی به عنوان بخشی از پروسه تبلیغاتی خودنمایی می‌کند اما شعار باید در قواره و پیشینه یک جریان سیاسی باشد.

وی تصریح کرد: بعید به نظر می‌رسد تیم فعلی دولت بتواند یک جریان عظیم کشوری را بدون ریشه داشتن در نیروهای انقلابی و میانه‌روها شروع کند البته موضوع دیگری هم در این بین مطرح است و اینکه به نظر می‌رسد در پی تعریف یک جریان سوم در بین دو جبهه غالب سیاسی کشور هستند.

زنجانی خاطر نشان کرد: این جریان جدید وزن، شعار و الگوی مناسب را نمی‌تواند ارائه کند و با استفاده از امکانات و موقعیت‌هایی که در دست دارد با طرح مسایلی چون فقرزدایی، ارائه یک چهره مبتنی بر دموکراسی و ترسیم فضایی سالم از نظر اقتصادی و امنیت ملی، تاکید بر پان‌ایرانیسم و دیگر مسایلی که در باور مردم ما بسیار محترم است در پی جریان‌سازی و موج‌آفرینی انتخاباتی است.

این مسئول اضافه کرد: معتقدم کارنامه هشت‌ساله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تیم حاضر در دولت کارنامه خوشایند و لذت‌بخش برای مردم نیست این در حالی است که دست دولت برای هرگونه اقدامی کاملاً باز بوده و مانعی در این باب پیش رویشان نیست.

وی بیان کرد: سابقه یک ‌ساله اختلاف و تنش بین این تیم و حامیانی که در به قدرت رسیدن آن نقش‌آفرینی کردند عدد کوچکی در برابر هفت‌ سال است که البته این اختلاف و تخریب علیه احمدی‌نژاد چندان هم چهره موجهی ندارد.

این تحلیل‌گر مسایل سیاسی در بیان علل و عوامل این مسئله یادآور شد: تخریبی که با این وسعت و دامنه علیه دولت هر روز و در حال فربه شدن است را چنان منصفانه و دلسوزانه نمی‌توان تفسیر کرد جریان منتقد فعلی تیم دولت همان حامیان دیروزی هستند که امروز به نوعی در پی تبری‌جویی و پاک و منزه جلوه دادن خود هستند.

زنجانی ادامه داد: البته این گفته ما هم چندان دلیلی بر آن نیست که چشم بر ضعف‌های دولت بست چرا که نقد منصفانه کارنامه هشت‌ساله تیم دولت حکایت از نمرات ضعیفی دارد به طوری‌که روابط و تعامل خوب با کشورهای منطقه و جهان که در گذشته بوده است در این دوران در سطح خوبی نبود و اغلب جای خود را نیز به ماجراجویی و تنش‌زایی داده است.

وی گفت:‌ در سایه برخی سوء مدیریت‌ها و تندروی‌ها هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل شد که نمونه آن حذف برخی از سازمان‌های تروریستی از لیست قرمز و جابه‌جایی برخی از نهادها و سازمان‌های ما در آن لیست بود.

زنجانی افزود: قضاوت ما از احمدی‌نژاد یک قضاوت جامع از عملکرد هشت‌ساله وی است نه مواضع چند ماه آخر دولت، قهر، گوشه و کنایه زدن به مراکز قدرت و ثروت و گرفتن یک چهره آرمانی به دولت مواضعی است که بیشتر شبیه یک ژست انتخاباتی است تا تغییر رویکرد.

وی در گفت‌وگو با فارس تصریح کرد: ‌دولت در پی آن است که قدرت را به یاران خود بسپارد نه رقیبان، آشکار است در این مسیر از شیوه‌های مختلفی نیز بهره می‌برد پروپاقاندهایی که بتواند جامعه و به ویژه طبقه پایین و میانه را با خود همراه کند اما به نظر نمی‌رسد بهار مشایی به شکوفه بنشیند.