ساوالان خبر: سالروز حماسه نهم دی ماه با برگزاری همایش میثاق با ولایت و برنامه های مختلف در شهرستان خلخال گرامی داشته شد.
مهدی فیروز کوهی از اساتید دانشگاه امام حسین (ع) در این مراسم با تشریح اهداف فتنه سال 88 گفت: نهم دی ماه تجلی ایمان و حضور آگاهانه مردم غیرتمند و با بصیرت ایران اسلامی است.

وی افزود: فتنه سال 88 که با اهدف حمله به ولایت فقیه و براندازی نظام اسلامی از سوی فتنه گران و خواص بی بصیرت داخلی با هدایت های خارجی راه اندازی و با حضور آگاهانه مردم در صحنه خاموش شد هرگز از یاد و اذهان مردم کشورمان فراموش نخواهد شد.

در این مراسم برنامه های مختلفی از جمله پخش کلیپ فتنه 88 ، قرائت شعر و مقاله اجرا و شرکت کنندگان با دادن شعار مرگ بر فتنه گر این برنامه را همراهی کردند.

مشابه این مراسم در دانشگاه های خلخال و مراکز بخش های شاهرود و خورش رستم این شهرستان هم برگزار شد.