استخراج نفتساوالان خبر: نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس از قطعی شدن استخراج نفت مغان در آینده نزدیک خبر داد.

حبیب برومند با اشاره به وجود ۳۷ منبع نفتی در منطقه شمال استان اردبیل گفت: شرکت های روسی و فرانسوی ذخیره نفتی در مغان را تأیید کرده اند و قرار است با تأیید وزارت نفت از اوایل سال آینده استخراج نفت در منطقه مغان آغاز شود.

به گزارش سبلانه, وی افزود: طی ملاقاتی که در چند روز آینده با وزیر نفت خواهم داشت قطعیت و زمان بندی های استخراج نفت مشخص خواهد شد.