استانداری اردبیلساوالان خبر: استاندار اردبیل روز شنبه در جلسه شورای اداری معاونان سیاسی و امنیتی ، برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع انسانی و نیز مشاور امور بانوان خود را معرفی کرد.

در این جلسه ˈطاهرشریفیˈ به عنوان معاون سیاسی و امنیتی ، دکتر محمدباقر بهشتی به عنوان معاون برنامه ریزی ، اقبال عباسی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وˈ ماریا موسوی ˈ به عنوان مشاور امور بانوان و مدیرکل خانواده استانداری اردبیل معرفی شدند.

طاهر شریفی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جامعه شناسی بوده و سابقه مدیرکلی دفتر پیگیری امور شوراهای وزارت کشور و قایم مقام رادیو ایران را در کارنامه خود دارد.

دکتر محمد باقر بهشتی اقتصاد دان و استاد دانشگاه است که سابقه ریاست سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ، معاونت دانشگاه تبریز ومشاور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی و عضویت شورای شهرتبریز را دارد.

ˈاقبال عباسیˈ پیشترفرماندار مشگین شهرو بیله سوار بوده است.

ماریا موسوی چهره فرهنگی و دانشگاهی اردبیل می باشد که سابقه عضویت در شورای شهر اردبیل را داشته و مدیرمسوول هفته نامه فردای اردبیل می باشد.