اینترنتساوالان خبر: امروزه اینترنت برای عده ای یک نیاز اساسی بوده که بدون آن انسان از همه جا بی اطلاع است.این فناوری می تواند هم در شهرها باشد و هم در روستاها.

“اینترنت “یکی از ضروریات زندگی است امروزه «اینترنت» برای بسیاری از ما، به واژه‌ای عامیانه تبدیل شده که حتی برای برخی از امور روزمره، مجبور به استفاده از آن هستیم، شبکه جهانی به شدت در حال گسترش است و هر روز شمار بیشتری خواسته یا ناخواسته به آن می‌پیوندند.همانطور که از سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی کاملا اطلاع داریم استفاده از خدمات شهری و روستایی در بستر این فضا نیازمند زیر ساختهای بخش فناوری اطلاعات در سطح روستاها است.

متاسفانه عدم بهره مندی برخی از روستاها از اینترنت باعث شده است نسل جوان از دنیای مجازی دور شود راه اندازی تلفن این وسیله ارتباطی مورد نیاز مردم در روستاها یکی از خدمات بسیار ارزنده دولت ها در جامعه است که جای بسی تقدیر و تشکر دارد . اما به چه قیمتی به قیمت محدودیت در سایر خدمات مثل اینترنت .

جمعي از روستاييان اصلاندوز از عدم دسترسي به اينترنت ابراز نارضايتي كرده و معتقدند كه بيش از 70 درصد جمعيت این روستاها از داشتن اينترنت پرسرعت محرومند.

بعداز مدتها متقاضیان اینترنت پرسرعت روستاهای نورمحمد کندی و روستای نادرکندی از توابع اصلاندوز توانستند به فضای مجازی از طریق مرکز مخابرات روستا دست یابند وبه عنوان اولین روستاهایی اصلاندوزبه اینترنت پرسرعت بپیوندند.هرچنداین امکانات ابتدایی ترین امکانات درحوزه فناوری اطلاعات است ولی به دلیل عدم پیگیری به موقع مسئولین ازاین فناوری در برخی از روستاها محروم مانده است .

خودشهر اصلاندوز دو سالی است که صاحب این تکنولوژی زیرساختی اطلاعات شده ولی واقعیت این است امکانات فقط وفقط در سطح شهر متمرکز شده .متاسفانه با طول دادن مخابرات امروز اولین روستاهای اصلاندوز به اینترنت پرسرعت وصل شد ولی برخی از روستاهای اصلاندوز با وجود متقاضیان اینترنت پرسرعت هنوز از این نیاز امروزی بشری بهره مندنیستند حال سوال اساسی این است آیا مسئولین به واقع برای محرومیت زدائی تلاش می کنند ؟

شاید برای برخی این تکنولوژی نیاز نباشد ولی افراد تحصیل کرده وخصوصا دانشگاهی وکارمندان نیاز شدید به فضای مجازی دارندوامروزه برای عده ای اینترنت یک نیاز اساسی بوده که بدون آن انسان از همه جا بی اطلاع است.

در روستاها جوانان یا کسانی که اینترنت را یک نیاز اساسی خانواده می دانند بعلت محرومیت از اینترنت بناچار کار های خود را در سطح شهر و با پیمودن چندین کیلومتر انجام میدهند . مسئولین ذی ربط باید نگاه اساسی به مشکلات روستاها ازجمله فناوری اطلاعات داشته باشند .تا آنها هم از بهره مندی امکانات موجود در روستاها ودسترسی به اینترنت از مسئولین رضایت داشته باشند.

جمعی از جوانان روستاهای ایدر ،بران علیا و سفلی ،بودجه علیا و سفلی ،قره تکانلو،گدایو و روستاهای دیگرطی درخواستی از خبرنگار این سایت جهت اعلام به مسئولین مخابرات شهرستان پارس آباد و اصلاندوز خواستار امتیاز اینترنت پرسرعت ADSLهستند.

امیدواریم مسئولین در این امر و در راستای بهره مندی مردم و جوانان روستاهای اصلاندوز مطالبات آنهارا در نظربگیرند و هرچه زودتر سرویس اینترنت پرسرعت مخابرات را در این روستاها راه اندازی کرده و در اين بخش با جديت و تلاش بيشتري زيرساخت‌هاي اين بخش را تقويت کنند.

در حال حاضر از مجموع 128 روستای اصلاندوز فقط دو روستا از اينترنت پرسرعت برخوردارند. بقیه مدتها پیش مبلغ سرویس اینترنت پرسرعت را واریز کردند اما 6 ماه است که خبری ازراه اندازی اینترنت در این روستاها نیست.

شهرستان اصلاندوز درشمال استان اردبیل واقع شده و هم مرزکشور جمهوری آذربایجان است.
گزارش:سجاد میرزایی
منبع:ارس تبار