سرمايه گذار-تفاهم- قراردادساوالان خبر: دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اردبیل گفت: مبادلات تجاری 80 درصد تجار اردبیلی صرفا با کشور جمهوری آذربایجان است.

حسین وثوقی ایرانی در حاشیه کارگاه آموزشی شناسایی فرش دستبافت گفت: این مهم به دلیل عدم آشنایی با بازارهای کشورهای دیگر و همچنین سادگی تبادلات تجاری با کشور جمهوری آذربایجان است.

وی با بیان اینکه اشتراکات فرهنگی و زبانی موجب توسعه تجارت خارجی با کشور جمهوری آذربایجان بوده است، ادامه داد: در عین حال این مهم بازارهای فروش محصولات تولیدی استان را محدود کرده است.

به گفته وثوقی ایرانی همچنین به دلیل عدم آشنایی با اصول علم تجارت و نحوه عقد قراردادهای تجاری مطالبات تجار اردبیلی از شرکتهای طرف قرارداد آذری قابل توجه است.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اردبیل معتقد است آشنایی با بازار کشورهای دیگر یکی از ضروریات توسعه تجارت خارجی استان است.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال بازار منطقه قفقاز و روسیه از جمله بازارهای مستعد و مناسب برای تولیدات استان است که مورد غفلت واقع شده است.

به گزارش مهر, وی معتقد است تبادل اطلاعات تجار و افزایش تعامل با دستگاه های متولی و همچنین حضور در کارگاه های آموزشی می تواند شناخت مناسبی از بازارهای هدف تجارت خارجی ارائه دهد.