ساوالان خبر: براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل از فردا با ورود سامانه جوی ناپایدار به منطقه، جو این استان طی روزهای آینده دستخوش تغییرات عمده جوی خواهد شد.

بر این اساس هوای استان اردبیل تا پایان وقت امروز نیمه ابری در نقاط همراه با افزایش ابر و مه،و وزش بادتند در مناطق مرکزی خواهد بود.
هم اکنون دمای هوا در مرکز استان اردبیل ۱۰° c و سرعت بادبه 41 کیلومتر بر ساعت رسیده است.

بر اساس اعلام هواشناسی آسمان استان اردبیل در روز سه شنبه هم ابری و در برخی مناطق بارش باران و برف همراه با وزش باد تند آغاز شده از اواخر وقت بارندگیها قطع خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل آسمان استان اردبیل در روز چهاشنبه هفته جاری هم نیمه ابری تا ابری در برخی مناطق همراه با بارش برف خواهد بود.

به گزارش سبلانه, براین اساس روز پنج شنبه و جمعه هم در برخی از نقاط استان اردبیل شاهد بارش برف خواهیم بود.