سبد کالاساوالان خبر: طرح توزیع سبد کالای رایگان مرحله اول در شش نقطه از شهرستان نمین آغاز شد

رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت نمین گفت: این اقلام در شش نقطه از این شهرستان توزیع می شود و محدودیتی برای توزیع آن تا 15 روز آینده وجود ندارد.

علی جان خسروی  افزود: سرپرستان خانوار افراد واجد شرایط این شهرستان با در دست داشتن کارت ملی و کارت بانکی می توانند در داخل شهر نمین به فروشگاه فرهنگیان و نمایندگی فروشگاه های رفاه ، اتکا و اسکاد و امکان و در مراکز بخش های عنبران و آبی بیگلو نیز به نمایندگی فروشگاه اسکاد و امکان مراجعه و نسبت به دریافت سبد کالای خود اقدام کنند.

وی از مردم منطقه خواست برای جلوگیری از ازدحام در اماکن توزیع این کالاها برای دریافت سبد مربوطه عجله نداشته و به تدریج مراجعه کنند.