کمال الدین میرجعفریان ساوالان خبر:  میر جعفریان در دیداراز امام جمعه شهر لاهرود گفت : بخش مشگین شرقی با داشتن پتانسل های مختلف می تواند محورتوسعه گردشگری استان قرار گیرد.

کمال الدین میر جعفریان معاون عمرانی استانداری در بازدید از پروژه های عمرانی شهر لاهرود ، از تجهیز کامل آزمایشگاه بیمارستان جدید شهر لاهرود و نیز از خرید یکدستگاه  سیل کانتز (از تجهیزات داندان سازی ) به ارزش هفت صد میلیون ریال به این بیمارستان قول مساعد داد.

وی همچین در بازدید از پل وحدت و پل شهید باکری شهر لاهرود از اختصاص یک میلیارد ریال برای اتمام این دو پروژه خبر داد  و گفت: این پروژه هشتاد درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درخرداد سال جاری افتتاح خواهد شد.

میر جعفریان در دیداراز امام جمعه شهر لاهرود گفت : بخش مشگین شرقی با داشتن پتانسل هایی از جمله وجود امامزادگان ونیز آبهای گرم معدنی قوتور سویی و شابیل  می تواند محورتوسعه گردشگری استان قرار گیرد.

علی اسلامی مدیر کل بحران استان اردبیل گفت. اعتبارات حوزه مدیریت بحران استان درسال 91 با پیگری های استاندار اردبیل 300میلیارد ریال  بود که نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته است .

وی افزود: در سال 90 این اعتبارات از محل اعتبارت ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده 10 قانون تنظیم بخش از مقرات مالی دولت است باز سازی وپیشکیری و مقابله با حوادسه غیر مترقبه در بین پیش از سیصد پروژه عمرانی در سطح استان توزیع گردید ه است.