جهان نیوز: عکسی که می بینید در یکی از روزهای حدفاصل ۱۳  تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در یکی از خیابان های مرکز شهر تهران گرفته شده است. بانویی محجبه و مسلمان، در یکی از صدها سنگری که انقلابیون برای دفاع از خود در معابر عمومی ایجاد کردند، با یک قبضه سلاح “G3″ مشغول پاسداری بوده که متوجه عکاسی شده و با دست چپ خود، علامت پیروزی را نشان می دهد. این عکس، نمادِ کاملی است از حضور تمامی اغشار مردم، اعم از زن و مرد، در جریان انقلاب اسلامی، حتی در ابعاد مسلحانه آن. زنی که با حفظ تمامی حریم ها و قیود شرعی و عرفی خود، در سخت ترین عرصه های مبارزه، با روحیه و سرفراز حاضر شده است. شاد باد روح “امام امت” که فرمود خود را  فرمودند:
«همان زنهایی که آن وقت که (اصلا) بی تفاوت بودند راجع به کشور خودشان، راجع به همه چیز، همین ها وارد شدند در میدان و دیدیم که خوب هم می توانند انجام وظیفه کنند.»