كتب درسيساوالان خبر:  مصطفی جوادی روز شنبه در جلسه شورای بررسی و تحلیل محتوای کتب درسی اردبیل افزود: کتاب درسی پر کاربردترین و اصلی ترین رسانه آموزشی و ویترین آموزش و پرورش است که به تمام خانه ها راه می یابد و مورد قضاوت قرار می گیرد.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از فرهنگیان در هفته معلم گفت: کتاب های درسی یکی از موارد بسیار مهم در آموزش و پرورش است و همواره باید با چشم بینا بر محتوای کتاب های درسی نظارت کرد تا به تناسب نیازها و پیشرفت ها و جنسیت دانش آموزان ، معارف الهی و اسلامی و مدنی و تمدن ساز و انسان ساز گنجانده شود و برخی موارد غیر مناسب اصلاح شود.

وی افزود: در این راستا راهکار 1-1 سند تحول بنیادین کتاب های تازه تالیف مطالعات اجتماعی پایه سوم ، زبان انگلیسی و کار و فناوری پایه اول متوسطه ، محاسبات فنی 1 ، کارگاه مکانیک عمومی و کاربرد رایانه در حسابداری شاخه فنی و حرفه ای توسط کارگروه های تخصصی استان مورد بررسی و اعتباربخشی قرار گرفت.

وی گفت: تحلیل محتوای کتاب نرم افزارهای چند رسانه ای نیز در استان انجام شد.

به گزارش ايرنا؛ جوادی اظهار کرد: در راستای ارزشیابی کتاب های درسی پایه دوم و ششم ابتدایی ، کتاب هدیه های آسمانی استان جزو نمونه آماری بود که طرح ارزشیابی از بهمن ماه 91 تا اردیبهشت ماه 92 با مشارکت 36 نفر از معلمان پایه های مربوطه در 20 مدرسه منتخب نواحی و مناطق استان انجام شد.