1. تاریخ / روی خط خبر / گزارش تصویری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ :: ۱:۰۲
انقلاب در اردبیل

شهر اردبیل هم همچون سایر شهرهای ایران در سال ها ۵۷ شاهد اعتراضات و راهپمایی گسترده مردم علیه رژیم شاهنشاهی بود.قالب خبری