تسنیم: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در وین طی دور اول مذاکرات ایران و ۱+۵ در کنار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاضر شده است. نکته جالب توجه در تصاویر منتشره محاسن جدید ظریف و لبخند شادمانه وی است. به راستی چه چیزی موجب مسرت وزیر امور خارجه کشورمان شده است!