این تیپ جوانان دهه ۵۰ و ۶۰ است! این جوانان، یعنی رزمندگان ایرانی، مثل همه انسان ها، با همه جذابیت های زندگی این جهانی آشنا بودند، حتی از جوانی خود هم به خوبی آگاه بودند… اتفاقا شانه و آینه یکی از اصلی ترین محتویات جیب این افراد بود. در عکس ها هم نشانه های توجه به ظاهر و پوششان پیداست…. آری آنان هم مثل ما اراده معطوف به زندگی داشتند… حتی همواره آخرین عکس این گزارش را در نظر داشتند و می دانستند داغشان با پدر و مادرشان چه می کنند… با این همه ذره ای در کاری که می کردند شک نداشتند. راستی چرا؟

منبع: فارس