فرهاد پورفرضیساوالان خبر: با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرهاد پورفرضی در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ابقا شد.

در حکمی که برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل صادر شده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ در سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، ‌درمانی اردبیل ابقا می‌شوید و از جنابعالی انتظار می‌رود با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیئت علمی، کارکنان دانشگاه و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه مأموریت خود را به بهترین شکل انجام دهید.

به گزارش فارس, در این حکم اولویت اقدامات تأمین، حفظ و ارتقا سطح سلامت برای محرومان و نیازمندان، ارتقا برنامه‌های جاری حوزه‌های بهداشتی، درمانی، ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی، صیانت از منابع انسانی فیزیکی و مالی،‌ عملیاتی کردن برنامه پنجم توسعه و برنامه سلامت دولت یازدهم، توسعه عدالت در سلامت، توجه به امر اعتدال در توانمندی‌ها و شایسته‌سالاری در انتصابات اعلام شده است.