صديف محمديساوالان خبر: صدیق محمدی افزود: این مسابقه با حضور تیم هایی از شش کشور آذربایجان ، افغانستان ، عراق، گرجستان ، روسیه ، ترکیه و چهارتیم داخلی از اردبیل ، تیم منتخب شمالغرب کشور، تیم ملی کیک بوکسینگ الف و ب در استان اردبیل برگزار می شود.

وی بیان کرد: این مسابقه روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه در محل سالن رضازاده اردبیل در هفت وزن بزرگسالان و پنج وزن جوانان برگزار می شود.

وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات انجام گرفته در خصوص برگزاری این مسابقات از فعالیت کمیته مربیان ، داوران ، بازرسی ، فرهنگی ، فنی ، جذب کمک های مردمی ، مسابقات ، استعدادیابی ، آزمون و آموزش و انضباطی جهت برگزاری این مسابقات خبر داد.

به گزارش ايرنا، محمدی گفت: چهار داور از فدراسیون ورزشهای رزمی ، چهار داور از استان اردبیل و پنج داور از خارج از کشور این دوره از مسابقات را داوری خواهند کرد.