قره یتاقساوالان خبر:  روستای قره یتاق در جنوب شرقی شهر گرمی مغان در دهستان اجارود شرقی از بخش مرکزی شهرستان گرمی بین 48 درجه و 8 دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدا و 39 درجه و 1 دقیقه عرض شمالی از خط استوا واقع شده است.

این روستا از سمت شمال به اراضی روستاهای تپه شلوه درمانلو ، از سمت شرق به اراضی روستاهای شلوه مهره ، از سمت جنوب به اراضی روستای الیله سر و از سمت غرب به اراضی روستای شاوون بخش موران گرمی متصل است.

ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد حدود یک هزار و 500 متر است ، فاصله آن هم با شهر گرمی مغان حدود 12 کیلومتر و با اردبیل 120 کیلومتر می باشد.

این روستا طبیعتی بکر و زیبا دارد که هر چهار فصل را با تمام زیبایهایش در خود نمایان می سازد ، کوه های سر به فلک کشیده و جنگل های پراکنده در سمت جنوبی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به کوه سلمان داغی و گونی داغ اشاره کرد.

در دامنه قاراداغ چشمه آب معدنی قرار گرفته که از همه جای شهرستان برای استفاده به آنجا سفر می کنند و آب آن تاثیر سریعی در دفع سنگ کلیه و سایر امراض دارد.