جهان نیوز: عکس هایی که می بینید، متعلق است به شهید “وسام شرف الدین”. وی از رزمندگان حزب الله لبنان بود که سال گذشته، هنگام دفاع از حرم حضرت زینب(سلام الله علیها) شربت شهادت نوشید.

یکی از عکس ها مربوط به روزهایی است که “وسام” در سفر حج بود و عکس دیگر، دقایقی پس ار پایان غسل و کفن آن شهید گرفته شده است. خنده ای که شهید شرف الدین پس از شهادت بر لب داشت، حیرت شاهدان را برانگیخت.