محمد باقر بهشتیساوالان خبر: معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل گفت: با سیاست های دولت تدبیر و امید نرخ تورم از ۴۴ درصد هم اکنون به ۱۲ درصد کاهش یافته است اما در استان اردبیل این نرخ ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

محمدباقر بهشتی در جلسه تنظیم بازار استان اردبیل اظهار کرد: تورم و بیکاری دو مشکل اساسی تمامی جوامع از جمله جامعه ماست و جمع این دو معضل نرخی به نام فلاکت می شود که در کشور ما نیز بالا بوده که همواره نمی توان برای هر دو معضل به صورت همزمان چاره اندیشی کرد و این عامل سبب ایجاد رکود تورمی می شود.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم از حوزه اشتغال وارد شده و مشکلات مربوط به اشتغال و بیکاری را رفع کنیم باید تورم را کاهش دهیم که این امر خود نیاز به دقت و توجه کافی دارد چرا که عدم توجه در این زمینه سبب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شده و در نتیجه بیکاری را افزایش می دهد.

بهشتی با تشریح اینکه سیاست کلی دولت کنترل تورم به روش معقول و افزایش قیمت ها با شیب ملایم است، افزود: در ابتدای کار دولت یازدهم، نرخ تورم در حد بسیار بالا و 44 درصد بود که با سیاست های دولت تدبیر و امید این نرخ هم اکنون به 12 درصد کاهش یافته است اما در استان اردبیل این نرخ 2 درصد بالاتر از میانگین کشوری است که باید برای جلوگیری از معضلات احتمالی برای  آن چاره اندیشی شود.

معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت ها در بازار اعم از کالاها و خدمات باید مطابق با مصوبه جلسه تنظیم بازار باشد، گفت: دولت در اجرای فاز دوم یارانه ها قصد دخالت در قیمت بازار را ندارد و تنها به دنبال اصلاح روند گذشته است و سعی می شود تا افزایش قیمت ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها محدود شده و به حداقل برسد.

وی با بیان این مطلب که هیچ گونه افزایش قیمتی تا خرداد ماه امسال در کالاها و خدمات اتفاق نمی افتد، اظهار کرد: اجرای نادرست و غیرکارشناسی هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته سبب بروز تورم بسیار بالا در کشور شده و  هرچند سیاست انقباضی دولت موفق بوده اما با توجه به نرخ 44 درصدی تورم در آغاز کار دولت، تورم از بین نرفته و مهار نشده اما کاهش محسوسی داشته است.

بهشتی بیان کرد: در صورت اجرای درست هدفمندی یارانه ها از مرحله اول ما باید شاهد واقعی شدن قیمت کالاها و خدمات و نیز حامل های انرژی از سال 89 می شدیم به طوری که می بایست از این محل 30 درصد درآمدها به تولید، 20 درصد به بیمه و سلامت و 50 درصد به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت می شد.

 

انتهای پیام/ تسنیم