بورسساوالان خبر: اولین کارگاه آموزشی عملی “سرمایه گذاری در بورس ” با حضور علاقمندان و سرمایه گذاران در اتاق بازرگانی اردبیل برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی که ظهر دوشنبه به پایان رسید، بیش از120 نفر از علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس با شیوه و فنون سرمایه گذاری در بورس آشنا شدند.

مدیر بورس منطقه ای اردبیل در این کارگاه آموزشی و عملی افزود: در این برنامه دو ساعته اصول و مقدمات اولیه “سرمایه گذاری در بورس” برای علاقمندان و سرمایه گذاران تشریح شد.

محمد روح نواز با تبیین فرصت های سرمایه گذاری در بورس افزود: سهام و صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش مهمی در فرآیند سرمایه گذاری دارند.

وی با تاکید بر اهمیت دستیابی به اهداف در بورس و سرمایه گذاری ادامه داد: بدون برنامه ریزی، ایده و درک صحیح نمی توان به افق روشنی در اهداف ترسیم شده دست یافت.

مدیر بورس منطقه ای اردبیل با بیان اینکه سرمایه گذاری باید براساس پایه صحیح و منطقی آغاز شود، متذکر شد: برنامه ریزی مناسب نشان دهنده حرکت توام با موفقیت است.

وی همچنین در این کارگاه یک روزه با اشاره به مبانی اولیه سرمایه گذاری در بورس از جمله تعاریف سهم و شاخص، ملاکهای انتخاب بهترین سهام، سرمایه گذاری هوشمند، برنامه ریزی قبل از سرمایه گذاری، ریسک در سرمایه گذاری، فرآیند سرمایه گذاری در بورس و… را تدریس کرد.

انتهای خبر/فارس