هوتن قلعه نویی این عکس را در یکی از شبکه های اجتماعی منتشر کرده است.