کارت ملی هوشمندساوالان خبر:  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اردبیل گفت: قرار است دور جدید گواهینامه های فنی و حرفه ای به صورت الکترونیکی صادر شود.

کلام الله صفری تصریح کرد: پیش از این گواهینامه ها به صورت یک برگه اتمام دوره آموزشی ارائه می شد.

وی با بیان اینکه صدور گواهینامه به شکل برگه علاوه بر هزینه های چاپ در اجرای امور اداری نیز سرعت اجرای امور را با تاخیر مواجه می کرد، اضافه کرد: پس از این قرار است گواهینامه متقاضی به صورت الکترونیکی و شبیه کارت سوخت صادر شود.

صفری معتقد است اجرای این طرح علاوه بر کاهش بار ترافیک امور اداری می تواند دقت و نظم بیشتری در استفاده از گواهینامه در پی داشته باشد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای تصریح کرد: این کارت در همه جای کشور اعتبار داشته و دارنده کارت با کد درج شده بر روی آن شناسایی می شود.

وی با بیان اینکه این کارت فقط برای دارنده آن قابل استفاده است، افزود: بر روی کارت رشته اخذ مدرک، مشخصات اولیه و عکس دارنده کارت درج می شود.

وی با یادآوری  شرکت 42 هزار و 82 نفر در آزمون های اخذ گواهینامه در سال گذشته اضافه کرد: از این تعداد 27 هزار و 55 نفر قبول شده و موفق به دریافت گواهینامه شدند.

صفری تاکید کرد: پس از این قبولی های آزمون های فنی و حرفه ای استان گواهینامه الکترونیکی دریافت خواهند کرد.

 

انتهاي خبر/مهر