اسدالله محسن زادهوساوالان خبر:‌ مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: امسال 37 نفر جذب این اداره کل می شوند.

اسدالله محسن زادهو در آیین معارفه رئیس جدید منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیر افزود: این افراد در آزمونی که در آینده نزدیک برگزار می شود پس از کسب نمرات بالا به این اداره کل جذب و مشغول بکار خواهند شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ منابع طبیعی گفت: مراتع استان با وسعت یک میلیون و 15 هزار هکتار حدود 8/56 درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در بررسی وضعیت مراتع استان از نظر طبقه بندی کیفی مشاهده می شود که از مجموع مراتع استان به طور تقریبی 477 هزار هکتار از نوع درجه یک (خوب) ، 507 هزار هکتار از نوع درجه دو (متوسط) و 31 هزار هکتار نیز از نوع درجه سه (فقیر) می باشد.

وی اظهار کرد: از نظر بهره برداری مراتع این استان به دو بخش عشایری و روستایی تقسیم شده که مساحت مراتع عشایری 3/58 درصد از کل مراتع استان 591 هزار و 745 هکتار برآورده می شود که از این میزان 55 درصد ییلاقی و 45 درصد نیز در قشلاقات واقع شده است.

وی افزود: مراتع روستایی نیز معادل 7/41 درصد از کل مراتع استان را تشکیل می دهد که مساحت آن حدود 423 هزار و 255 هکتار برآورد شده است.

وی بر لزوم حفظ مراتع ییلاقات استان تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از تخریب مراتع زمان کوچ عشایر به ییلاقات از پنجم خرداد آغاز شده و تا 15 خردادماه ادامه می یابد.

به گزارش ایرنا ، میرفخرالدین زاهد فرماندار شهرستان نیر هم در این آیین با اشاره به این که منابع طبیعی حافظ منابع ملی است خواستار حل اختلافات مراتع برخی از مناطق روستایی شهرستان شد.

وی افزود: پروژه های آبخیزداری در ذخیره نزولات آسمانی ، استحصال آب و جلوگیری از فرسایش و رسوب خاک مهم می باشد.

در این آیین با تجلیل از خدا بهنام وافری ، جبرائیل کاظمی به عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نیر معرفی شد.