هفت روز :مرتفع ترین برج مارپیچ جهان روز پنجشنبه در دبی افتتاح شد.دبی پیش تر نیز مرتفع ترین آسمان خراش دنیا، بلندترین ساختمان مسکونی و مرتفع ترین هتل را افتتاح کرده بود.

برج کایان که این هفته در دبی افتتاح شد، ساختمانی فلزی است که ۳۱۰ متر ارتفاع دارد و روی بندرگاه مصنوعی دبی احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، این برج با هزینه یک میلیارد درهم (دویست و هفتاد و دو میلیون دلار) آمریکا احداث شده است و ۷۵ طبقه دارد. هر طبقه نسبت به طبقه قبلی یک و دو دهم درجه تغییر مکان دارد که چرخشی نود درجه به برج داده است.

 

برج مار پیچ