جهان نیوز :در فیلم های هالیوودی، قهرمانانِ جنگجو، با عضلات درهم پیچیده و ابروانی گره خورده، ساعت‎ها با سلاح‎های سبک و نیمه سنگین، به دشمنان خود حمله می‎برند و آنان را در جهنمی از خون و آتش غرق می‎کنند و پس از پایان کشتار، چون کوه استوار!!! به حضور فرماندهان خود رسیده و مژده پیروزی می‎دهند. اما کیست که نداند، این پهلوان پنبه‎های سینمایی، جز در اوهام غربیان، جایی دیگر ندارند و در مغرب زمین، چنین قهرمانانی، تنها در کمیک استریپ‎ها و سینماها، اجازه ترک‎تازی دارند. اما مشرق زمین، سرزمین قهرمانان واقعی است که گذر زمان آنان را به اسطوره‎هایی ماندگار تبدیل کرده و می‎کند. اسطوره‎هایی که در حقیقت، انسان‎هایی از گوشت و پوست بودند با عزم‎هایی آهنین که بسیاری‎شان، جان بر سر نبردهای جوانمردانه خود گذاشتند.

روزگاری نیز، از بسیجیان خواهند گفت. جوانان و نوجوانانی نحیف و کوچک جثه اما پولاد همت که آن قدر می‎جنگیدند تا به تیر خصم متجاوز از پای بیافتند یا از خستگی به زانو درآیند.

در عکسی که می‎بینید، یک بسیجی، با یک قبضه آر.پی.جی بر دوش، با گام‎هایی که به خوبی حکایت از خستگی او دارد، سری شکسته از آتشبار دشمن، و صورتی که از فرط شلیک موشک آر.پی.جی، با خاک و باروت سیاه شده است، ظرف آبی به دست گرفته و گام برمی‎دارد. معلوم نیست به سوی استراحتگاهی می‎رود تا دقایقی از شکار تانک بیاساید یا دوباره به محل استقرار خود بازمی‎گردد تا به شکارش ادامه دهد.