اثنی عشریساوالان خبر: اثنی عشری با  اشاره به حروف چینی، طراحی و چاپ نشریات مختلف در روابط عمومی واحد اردبیل گفت : خبرنامه آزاد هر دو ماه یکبار چاپ و به تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را تحت پوشش قرار می دهد و این خبرنامه انعکاس توفیقات و رویدادهای واحد اردبیل است که شامل خبر، عکس و گزارش می باشد.
دبیر شورای اطلاع رسانی منطقه 19 دانشگاه آزاد اسلامی افزود : چاپ کتابچه های آینه و … و نیز چاپ کارت ویزیت، کارت تبریک، پوستر و … از انتشارات واحد اردبیل بوده است.
اثنی عشری از چاپ خبرنامه منطقه 19 طی تیرماه خبر داد و افزود : ظرفیت های استان اردبیل از نگاه محلی و منطقه ای امکان تولید خبر را افزایش داده و انتشارات از مبانی مهم ارتباط گیری با مخاطبان است.
دبیر شورای اطلاع رسانی منطقه 19 دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد : استفاده از کادر حرفه ای در تهیه خبر، عکاسی ، طراحی و چاپ کیفی انتشارات از ویژگی های انتشارات روابط عمومی واحد اردبیل است که به منطقه 19 گسترش می یابد.
اثنی عشری تصریح کرد : چاپ ویژه نامه های منطقه 2 سابق از دیگر فعالیت های شورای اطلاع رسانی منطقه بوده است که در قالب کتاب با جداسازی منطقه 19 (استان اردبیل) در نیمه دوم سال جاری از آن رونمایی می شود.