عارف اسماعیل زاده گیوی*

یکی از بزرگ ترین و با اهمیت ترین دستورات اجتماعی دین اسلام امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند متعال به خاطر نقش موثر آن در زندگی انسان ها اجر زیادی هم برای آن در نظر گرفته است.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

عارف اسماعیل زاده امر به معروف و نهی از منکر با این که یک دستور دینی است ولی برای اجرای آن شرایط و مقرراتی در دین مقدس اسلام بیان شده است. امر به خوبی ها و نهی از بدی ها دو اصل پذیرفته شده همگان در طول تاریخ زندگی انسان بوده وازسویی منطبق با عقل و فطرت است.

در شرایطی که افراد یک جامعه مانند اعضای بدن در زندگی اجتماعی و انسانی سهیم و شریک هستند و هیچ یک از آنها نمی توانند در برابرخوبی هاوبدی های جامعه بی تفاوت باشند نظارت همگانی امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگیری ازگسترش بدی ها و سوق دادن جامعه به سوی اصلاح ضرورتی انکارناپذیراست.

درجهت پاسداشت بزرگترین عامل این فریضه که امام حسین (ع) هدف خود را از قیام کربلا احیا این فریضه عنوان کرده هفته اول محرم به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است.هرچندهفته امر به معروف و نهی از منکر نمادی برای تمام روزهای سال بوده واین واجب اجتماعی به تمام زمان و مکان ها تعلق دارد.
درضرورت این فریضه قرآن نیزرستگاران را کسانی می داندکه دعوت به امر خیر و امر به معروف و نهی از منکر می کنند. ازسویی دیگرتمام واجبات دین مبین اسلام توسط امر به معروف و نهی از منکر اقامه می شود و یازده امام معصوم شیعیان قربانی امر به معروف و نهی از منکر شده اند.امری که رساترین شعار امام حسین(ع)در نهضت عاشورا بود.
می توان گفت نقد پذیری یکی از راهبردهای اجرایی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکربوده و در بحث امر به معروف و نهی از منکر بهتر است ابتدا از خودمان شروع کنیم و سپس نسبت به ترویج و توسعه آن اقدام کنیم.

یکی دیگراز بحث های اساسی و مهم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر آموزش است که به نظرمی رسدباید مورد توجه قرارگیرد.

حدیثی از رسول الله (ص) است که فرموده اند: ˈهر کس امر به معروف و نهی از منکر نماید جانشین خدا در زمین و جانشین رسول اوستˈ.

امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی درباره لزوم امر به معروف و نهی از منکر گفته اند: نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد مال همه است ، امت باید نهی از منکر بکند و امر به معروف کند.

در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران به این امر توجه ویژه و تاکید شده و دعوت به امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ‏ای همگانی تعیین شده که بر عهده مردم نسبت ‏به یکدیگر ، دولت نسبت‏ به مردم و مردم نسبت ‏به دولت شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می ‏کند.

از اهمیت امر به معروف و نهی از منکر همین بس که امام حسین (ع) درهدف خوداز قیام کربلا فرمودند: ˈدرجستجوی اصلاح کار امت جدم بپا خواسته ام اراده دارم امر به معروف و نهی از منکر و به سیرت جد و پدرم رفتار کنمˈ.

به عقیده کارشناسان علوم اجتماعی شاید امر به معروف و نهی از منکر لزوماً مصداق اصلاح اجتماعی نباشد اما هر اصلاح اجتماعی مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.

تردیدی نیست که تاکید دین اسلام برامر به معروف و نهی ازمنکر درجامعه نوعی دستور بر اصلاح جامعه و جلوگیری ازفساد ورفع نابسامانی های اجتماعی است وطبعااجرای این فریضه شرایط،ضوابط،دستور،حدودوکیفیت قانونی وشرعی خودرادارد.

امر به معروف و نهی از منکر ضامن حیات اسلام بوده و خیزش و قیام مصلحان در جامعه اسلامی نیز ناشی از عمل به این فریضه می باشد و اگر مصلحان بزرگی همچون امام حسین (ع) نبودند ارزش های انسانی و الهی از بین رفته و اسلام قرن ها پیش توسط ظالمان دفن شده بود.

انقلاب اسلامی ایران نیزخود یکی از ثمرات با ارزش امر به معروف و نهی از منکردرجنبه های سیاسی و حکومتی است که توسط مصلح بزرگ امام خمینی (ره) رهبری شده و به پیروزی رسید وهم اکنون به زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی به راه خود ادامه می دهد.

*روزنامه نگارو مدرس دانشگاه

انتهای پیام/