یاور وحدتی پور به گزارش ساوالان خبر؛ یاور وحدتی پور روزدر بازدید از طرح های آموزشی نیمه تمام پارس آباد افزود: استخر سرپوشیده شنا در پارس آباد از مهم ترین پروژه های استان است.

وی گفت: این پروژه که هم اکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا کنون هشت میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

وی به ساخت مدرسه 12 کلاسه در پروژه مسکن مهر پارس آباد اشاره کرد و افزود: برای اجرای این پروژه 10 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و با تکمیل و بهره برداری از مدرسه این شهرک مشکلی از نظر فضای آموزشی نخواهد داشت.

وی همچنین از ساخت مدرسه در تمام پروژه های مسکن مهر مراکز شهرستان های استان با حدود یکصد میلیارد ریال اعتبار خبر داد و گفت: این پروژه ها با پیشرفت های فیزیکی متفاوت و با سرعت خوبی در حال اجرا هستند.