ساختمان اداره برق شهرستان بیله سوار مغان به دلیل وجود معارض ملکی با حکم دستگاه قضایی منطقه پلمپ شد.


ساوالان خبر (savalankhabar.ir)

پلمپساوالان خبر: ساختمان اداره برق شهرستان بیله سوار مغان به دلیل وجود معارض ملکی با حکم دستگاه قضایی منطقه پلمپ شد.

شنیده ها حاکیست، ساختمان اداره برق شهرستان بیله سوار مغان به دلیل وجود معارض ملکی با دستور و حکم دستگاه قضایی منطقه، پلمپ شد و کلیه اموال منقول این اداره به پیاده رو تخلیه، و کارکنان آن از ورود به داخل ساختمان منع شدند.

این در حالیست که پلمپ ساختمان اداره برق موجب تعطیلی کلیه فعالیت های این اداره و سرگردانی مشترکین و ارباب رجوع در شهرستان بیله سوار شده است.

انتهای پیام/