دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


تماس با دانشگاه
آدرس پستی: اردبیل - میدان بسیج - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تلفن: 33728020 و 33728022 و 33728024 و 33728029 (پیش شماره 045)
آدرس پست الکترونیکی : info@iauardabil.ac.ir