یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ساعت : ۱۹:۴۸

  1. اخبار کوثر
شورا یکی از نهادهای برگرفته از تفکر اسلامی است

فرماندار کوثر گفت: شورا یکی از نهادهای برگرفته از تفکر اسلامی است.

قالب خبری