پایگاه ساوالان خبر (savalankhabar.ir) :

عضای همگن یک حزب، تشکل و یا گروه در مجلس که دارای اهداف یکسانی هستند فراکسیونی را در مجلس شکل می‌دهند و در غالب همان فراکسیون اهداف خود را دنبال می‌کنند. در طول تاریخ مجلس در ایران قبل و بعد از انقلاب فراکسیون‌های متعددی شکل یافته و یا از بین رفته است. فراکسیون‌های مجلس به وسیله یک حزب، گروه یا تشکل به وجود می‌آید ممکن است با تمام شدن نمایندگی اعضا فراکسیون هم منحل شود، ولی تفاوت آن با کمیسیون در این است که کمیسیون های مجلس ثابت هست و در هردوره مجلس نمایندگان دیگری جایگزین نمایندگان دیگر در کمیسیون‌ها می‌شوند. فراکسیون مناطق ترک‌نشین اولین فراکسیونی هست که بر پایه هویت شکل گرفته است. به عنوان مثال همین فراکسیون هویت‌خواه در مجلس عوام انگلستان بود که طرح خروج از اتحادیه اروپا را سالیان سال در مجلس پروراند و این طرح را در مجلس اعیان به تصویب رساند، تا اینکه به همه‌پرسی گذاشته شد. فراکسیون‌های هویت‌خواه در هر کشوری از مهمترین فراکسیون‌ها محسوب می‌شوند. پس از آغاز کار فراکسیون مناطق ترک‌نشین با یک صد نماینده برخی از افراد پایتخت‌نشین با آن مخالفت کردند و این فراکسیون را در تعارض با همبستگی ملی قلمداد نمودند و در این باره مقالات متعددی نوشتند و شکل‌گیری این فراکسیون را از آسیب‌های جدی همبستگی ملی به شمار آوردند. در این باره افراد و منتقدان فراکسیون مناطق ترک‌نشین یا با دید متعصبانه به قضیه نگاه کردند و یا اینکه در مقابل تعداد اعضای یک صد نفری خود را ضعیف پنداشتند و درصدد برآمدند تا این فراکسیون را تخریب کنند.  اگر از نقطه نظر علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی به مسئله نگاه کنیم، می‌بینیم که اگر هویت‌های قومی اگر در جای جای ایران فعال، پویا و دارای نشاط اجتماعی باشند این پویایی به تقویت دولت مرکزی و در نهایت باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود. شاخص‌های همبستگی عبارتند از: دین، زبان و تقسیم کار. در هویت قومی و هویت ملی در دین و تقسیم کار هر دو مشترک هستند و در بیش از 70 درصد دین هویت قومی از شدت بیشتری برخوردار است حتی در تقسیم کار هم اگر تقسیم کار در هویت قومی بیشتر از هویت ملی نباشد، کمتر از آن هم نمی‌باشد؛ تنها در زبان هست که بین هویت قومی و هویت ملی تنوع وجود دارد. در این زمینه نیز اگر در زبان هم توجه شود زبان هویت قومی باعث تقویت هویت ملی گردیده است. به عنوان مثال شاه اسماعیل صفوی برای اولین بار ایران یک پارچه با دین و مذهب یکسان را پایه‌گذاری می‌کند. محمد حسین شهریار بزرگترین شاعر غزل سرای ایران هست. علامه جعفری ترک یکی از بزرگترین مفسرین نهج‌البلاغه به شمار می‌رود. علامه طباطبایی از بزرگترین مفسرین قرآن می‌باشد، الاغدیر علامه امینی از معتبرترین کتب شیعه محسوب می‌شود، اولین تصحیح حافظ توسط عبدالرحیم خلخالی صورت گرفته و بزرگترین نویسنده تاریخ و ادبیات و دستور زبان فارسی حسن احمدی گیوی می‌باشد. اگر بخواهیم از این قبیل مثال‌ها که فرد ترک زبان می‌باشد ولی در حوزه های مختلف استاد برجسته در زبان فارسی می‌شود به رشته تحریر در بیاوریم مثنوی صدمن نیازمند است و به وضوح مشخص می‌شود که همبستگی قومی در راستای تقویت همبستگی ملی می‌باشد و هر چه این فراکسیون تقویت و حمایت شود در واقع به تقویت همبستگی ملی می‌انجامد. برخی افراد به اشتباه یا به عمد هویت قومی را در مقابل هویت ملی قرار می‌دهد همچنانکه در مقدمه اشاره کردم این افراد یا خیلی متعصب و پان ایران هستند و یا اینکه شکل‌گیری فراکسیونی با یک صد نماینده را نمی‌توانند برای خود پذیرش کنند.  بن مایه فراکسیون مناطق ترک‌نشین هویت است در شرایط حال حاظر با توجه به عقب‌ماندگی مناطق ترک‌نشین در زمینه توسعه و توسعه یافتگی و همچنین وجود بی کاری مضاعف در این مناطق ضرورت چنین فراکسیونی احساس می‌شد که خوشبختانه شکل گرفت، این فراکسیون می‌تواند با لابی‌گری و قدرتی که دارند هرطرح و لایحه را تصویب و یا رد نمایند امیدواریم طرح‌هایی را به تصویب برسانند که مناطق ترک‌نشین از درد و رنج بیکاری و عقب‌ماندگی نجات یابد.

انتهای پیام/