پایگاه ساوالان خبر (savalankhabar.ir) :

اصغر سلیمان زاده در نشستی با فرماندار خلخال افزود: عملیات اجرایی ساختمان بفراجرد پایان یافته و این سد از اوایل سال آینده آبگیری خواهد شد.

وی گفت: همزمان با تکمیل عملیات اجرایی سد بفراجرد و تامین کننده آب شرب شهر خلخال در 50 سال آینده ساخت تصفیه خانه آب شرب و همچنین خط انتقال آب از سد به این تصفیه خانه در حال اجرا بوده و پیش بینی می شود بهره برداری از این پروژه ها نیز تا پایان سال 96 آغاز شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای پروژه های احداث سد بفراجرد ، تصفیه خانه آب شرب ، خط انتقال آب و مخازن ذخیره آب بیش از یک هزار میلیارد ریال هزینه شده تشریح کرد: 600 میلیارد ریال از این اعتبار از محل اعتبارات ملی و 400 میلیارد ریال نیز از سوی سرمایه گذار بخش خصوصی و از طریق روش بی او تی تامین شده است.

وی همچنین از گشایش ردیف اعتباری ملی برای اجرای عملیات سد شهید عمران پستی هشتجین خلخال خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این سد از اوایل سال آینده آغاز خواهد شد.

فریدون بابایی ، فرماندار خلخال نیز در این نشست خواستار اجرای طرح های سد سازی مطالعه شده قبلی در این شهرستان از جمله سد نیاخرم ، اندبیل و مجره از سوی شرکت آب منطقه ای اردبیل شد.

 

انتهای پیام/