پایگاه ساوالان خبر (savalankhabar.ir) :

در این همه سر و صدا رسانه‌های سعودی هم به خواب خرگوشی رفتندبه گزارش ساوالان خبر; ظاهرا تنها خبرگزاری بی بی سی نبوده که با سکوت مغرضانه خود درباره افتخار بزرگی که سپاه پاسداران ایران در حمله موشکی شب قبل آفرید سعی در بی اهمیت جلوه دادن این واقعه بزرگ دارد.


به نظر می رسد که این موفقیت به مذاق رسانه های عرب زبان نیز خوش نیامده و آنها هم سکوت خبری در این باره را تنها راه برای آرام کردن خود و مرهم گذاشتن بر زخمهایشان که در اثر رشد ویروس حسادت ، دشمنی و کینه ورزی بر پیکره نظام سستشان بوجود آمده می دانند و جز این راه مضحک چیزی به ذهنشان نمی رسد.


اما باید بدانند که پ‍‍ژواک این موفقیت در گوش جهانیان پیچیده و با این اقدامات سخیف قادر نیستند ذره ای از ارزش این عملیات بزرگ بکاهند.

اقتدار موشکی ایران رسانه های عربی را وادار به سکوت کرد +تصاویر

 

اقتدار موشکی ایران رسانه های عربی را وادار به سکوت کرد +تصاویر

 

اقتدار موشکی ایران رسانه های عربی را وادار به سکوت کرد +تصاویر

اقتدار موشکی ایران رسانه های عربی را وادار به سکوت کرد +تصاویر

 

انتهای پیام/