پایگاه ساوالان خبر (savalankhabar.ir) :

به گزارش ساوالان خبر؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نبود بسترهای لازم درجهت اجرای مجازات های جایگزین حبس، گفت: تنقیح قوانین در حذف مجازات ها و قوانین بی اثر و غیر ضروری قضایی موثراست.

شکور پورحسین درگفت وگو با خانه ملت، درخصوص بی توجهی به اجرای قانون استفاده از مجازات های جایگزین حبس درجهت کاهش تعداد زندانیان، گفت: متاسفانه یکی ازمهم ترین دلایل در عدم اجرای قانون استفاده از مجازات های جایگزین حبس این است که برای امور رایج و شرعی مجازات خارج از عرف تعیین شده است، به عنوان مثال برای روزه خواری که نوعی تکلیف شرعی است مجازات هایی درنظرگرفته شده که به هیچ عنوان ضروری نبوده و می توان با توجه به مسائل فرهنگی به جای استفاده از اینگونه مجازات جنبه اخروی آن را برای فرد توضیح داد.

نماینده مردم پارس آباد درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از جرم انگاری برای مسائل شرعی، افزود: موارد این چنینی سبب شده که در سیستم قضایی تورم قوانین و مجازات های بی تاثیر به وجود آید، بنابراین بهتر است که از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود و بازنگری درقوانین کیفری ضروری است؛ این درحالی است که به استفاده ازمجازات های جایگزین حبس درکشورمان توجه چندانی نمی شود.

وی با بیان اینکه در برخی شرایط قضات تمایل کمتری به استفاده ازمجازات های جایگزین حبس دارند، گفت: مواردی مانند اعمال محدودیت های اجتماعی، اشتغال های اجباری و معرفی به مراکز پازپروری برای فراگیری برخی مهارت ها مجازات جایگزین حبس نیست، بنابراین باید میان مجازات ها تفکیک قائل شد و به نوعی عناوین مجرمانه را در کشور کاهش داد؛ البته درحال حاضر بحث تنقیح قوانین مطرح است و بسیاری ازقوانین اضافی را می توان از این طریق حذف کرد.

پورحسین با تاکید براینکه کاهش عناوین مجرمانه با اجرای مجازات های جایگزین حبس امکان پذیر نیست، افزود: باید جرائمی که نیاز به استفاده از مجازات حبس ندارند به درستی شناسایی شوند، ضمن اینکه رویکرد قانونگذاری در تصویب قوانین و مجازات ها باید به نوعی باشد که قضات ترغیب به استفاده از مجازات های جایگزین حبس شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه برخی بسترها زمینه استفاده از مجازات حبس را به وجود می آورد، تصریح کرد: ضمن اینکه دولت باید بستر اجرای مجازات های جایگزین حبس را فراهم کند، زیرا اجرای این مجازات ها برای دولت هزینه داشته و باید نظارت بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس به درستی انجام شود، این درحالی است که بسترها هم اکنون فراهم نبوده و تلاشی هم دراین زمینه صورت نمی گیرد؛ همچنین باید ازمجازات هایی به جای حبس استفاده شود که در رشد و آبادانی کشور موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جهانگیر رییس سازمان زندان ها با بیان اینکه از نظر قانونگذاری با تورم مجازات های کیفری روبه رو هستیم، گفت: بازنگری دربخش مجازات های کیفری به ویژه مجازات های منجربه حبس ضروری است.

انتهای پیام/