پایگاه ساوالان خبر (savalankhabar.ir) :

به گزارش ساوالان خبر، دکتر علی احد زاده با اشاره به اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی در راستای کاهش آلودگی هوا گفت:  از طرف دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی وضعیت گرد و غبار استان خوزستان پرداختیم و دانشگاه آزاد اسلامی موفق شد بهترین راهکار ها را در مقابله با پدیده گرد و غبار این استان ارائه کند و مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفت.

وی ادامه داد: این در راستای اجلاس معاونان پژوهشی ، از هر استان یک نفر از معاونان پژوهشی و یا اعضای هیات علمی متخصص به بررسی پدیده گرد و غبار استان خوزستان پرداختند که راهکارهای بسیار مناسب عملی ارائه شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین افزود: چند نفر بدون اطلاعات علمی آمار غلط در زمینه پدیده گرد و غبار استان خوزستان منتشر کرده بودند که و اعلام کرده بودند میزان این آلودگی 200 برابر حد مجاز است که در جامعه باعث ایجاد تنش شده بود. ما در این زمینه از طریق علمی به آمار نادرست رسیدگی کردیم که ممکن است آلودگی از حد مجاز بیشتر باشد اما مستنداتی با تجزیه و تحلیل علمی ارائه کرد.

این دکترای رشته محیط زیست افزود: من پیشنهاد می کنم قسمتی از پروژه رسیدگی به آلودگی هوا به دانشگاه آزاد اسلامی سپرده شود تا بتوان از تجربیات افراد متخصص در آزمایشگاه های مرتبط در این زمینه استفاده کرد تا افراد بتوانند راهکارهای مناسب و عملی در این زمینه ارائه کنند.

انتهای پیام/