گندم های آرده شده در استان چه نوع گندمی هستند؟

مدیرکل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اظهار کرد: گندم‌های دیم شمال استان که بهترین گندم برای تبدیل به آرد است را به کارخانه‌های داخل استان فرستادیم تا ذخیره‌سازی شود

شرط راه اندازی بندر خشک اصلاندوز

سخنگوی کمسیون عمران مجلس با تاکید براینکه تقویت آزادراه ها در استان اردبیل موفقیت بیشتر بندر خشک مغان را در پی خواهد داشت، تصریح کرد: ایفای نقش بندری در مغان منوط به ایجاد زیرساخت های کافی است.

اتوبوسرانی اردبیل سازمان برتر در طراحی خلاقانه

سازمان اتوبوسرانی شهرداری اردبیل در اولین نمایشگاه توانمندی‌های حمل و نقل عمومی درون شهری جزو سازمان‌های برتر بین شرکت‌کنندگان حاضر در اولین دوره نمایشگاه در طراحی خلاقانه معرفی شد.

قطع درختان برای احداث ساختمان آتش‌نشانی در مغان/تصاویر

شهرک صنعتی استان اردبیل با ارائه مجوز خودرو آتش‌نشانی برای این شهرک و نبود مکان مناسب برای احداث ساختمان آتش‌نشانی، پارک زیبای این شهرک را تخریب و با قطع درختان این ناحیه از شهرک اقدام به احداث ساختمان مذکور کرده است.