پارکی در اردبیل که درختان آن به نام فرزندان ثبت می شود

مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل گفت: تفاهم نامه ای با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و ثبت احوال منعقد شد و در آن به ایجاد پارک جنگلی تولد در اردبیل که برای اولین بار در کشور اجرایی می شود، تاکید شد.

افزایش میانگین سن ازدواج مردان و زنان در اردبیل

مدیرکل ثبت‌احوال استان اردبیل از افزایش میانگین سن ازدواج مردان و زنان در استان طی چهار سال اخیر خبر داد و گفت: در سال ۹۱ میانگین سنی ازدواج مردان ۲۶.۹ سال و زنان ۲۱.۹ سال بوده اما در سال ۹۲ میانگین سن ازدواج مردان به ۲۴.۴ سال کاهش و سن زنان به ۲۲.۲۸ سال افزایش یافته است.