نتیجه برای جستجوی عبارت «ایوب بهتاج»
نتیجه در صفحه

دلیل عدم برگزاری مسابقات کشوری در گرمی

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل با اشاره به اینکه در صورت تامین اعتبار استاندارد کردن اماکن ورزشی گرمی در دستور کار است، بیان کرد: نبود باشگاه استاندارد در این شهرستان یکی از دلایل کمرنگ بودن برگزاری مسابقات کشوری و منطقه‌ای در این شهرستان است.