نتیجه برای جستجوی عبارت «علی دولتی مهر»
نتیجه در صفحه

سرما تا پایان هفته کل استان اردبیل را فرا می گیرد

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از کاهش دمای هوای استان تا پایان هفته خبر داد.