چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ساعت : ۲۲:۱۷

  • مجری تدوین طرح جامع سلامت استان اردبیل خبر داد

    حامد زندیان گفت: نرخ رشد جمعیت اردبیل سیر نزولی دارد و کاهش جمعیت روستاها و مهاجرت به شهرها، حاشیه‌نشینی و بیکاری را دامن خواهد زد.


  • قالب خبری