یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ساعت : ۱۰:۵۲

  • بخش بزرگی از ایرانیان، به ویژه جوانان و تحصیل کردگان و نیز صاحبان سرمایه و خلاقیت، برای خروج از ایران و رفتن به کانادا، استرالیا ، اروپا و حتی آمریکا اقدام و برنامه ریزی کرده اند،


  • قالب خبری