دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت : ۰۷:۲۲

  • رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: با بهره برداری راه اهن اردبیل ، میانه سوت قطار بعد از سه سال در سال ۹۹ در اردبیل شنیده می شود.


  • قالب خبری