چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ - ساعت : ۱۲:۲۱

  • رئیس کل جدید دادگستری استان اردبیل اظهار داشت: هیچ اغماضی در دفاع از حقوق عامه پذیرفته نیست و این مهم را در راس برنامه‌ها دنبال خواهیم کرد.


  • قالب خبری