یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ساعت : ۲۱:۴۰

  • دکتر محمد فاضلی

    تلویزیون هر روز با چند ستاره و مربع، شعبده‌بازی می‌کرد، اما آموزش سیل و بحران بلایای طبیعی در آن جایی نداشت. حکمرانی این گونه بود.


  • قالب خبری